Springfestival – Bewegend leren

Springfestival – Bewegend leren

Springlab is een initiatief om het jonge kind meer in beweging te krijgen en daarbij gebruiken ze het concept ‘bewegend leren’. Op 11 september 2019 organiseerden zij een festival waarbij docenten, schoolleiders en pedagogisch medewerkers zich konden onderdompelen in de visie van Springlab. Sally werd uitgenodigd om workshops te even omtrent de methode DansjeTaal, omdat deze goed aansluit bij het werk van Springlab. 

Na een spetterende kick-off kon het publiek in meerdere rondes verschillende workshops kiezen. Hieronder een korte samenvatting over de workshop DansjeTaal:

DansjeTaal is de nieuwe onderwijsmethode van Dansgezelschap Sally waarbij dans en taal gecombineerd worden. De twee vakken kunnen elkaar namelijk versterken en zo het leerproces positief beïnvloeden. Tijdens deze dag staat ‘de kennismaking’ centraal. Kennis maken met elkaar, met Sally en misschien zelfs wel met dans in het algemeen. Door verschillende opdrachten uit te voeren en te bespreken, krijgt de participerende docent meer inzicht in de werkwijze van Sally en in DansjeTaal. In deze workshop zullen we werkzaam zijn in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. Zo krijgen de docenten een breed beeld van de mogelijkheden. We behandelen verschillende werkvormen en laten zien hoe wij de leerlingen autonomie geven binnen de kaders van DansjeTaal.