Sally Dansgezelschap Maastricht (2017 – heden)

Sinds 2017

ben ik werkzaam bij Sally en ben naast danser ook actief als docent. Met verschillende projecten die ze doen in het onderwijs, is het een inspirerend bedrijf wat vecht voor meer dans op scholen.

SALLY is een actief pleitbezorger van het VN Kinderrechtenverdrag waarin de rechten van het kind opgenomen zijn. SALLY wil kinderen inspireren en uitdagen om een eigen mening te vormen en deze op een respectvolle manier te uiten. Ook wil zij kinderen letterlijk in beweging zetten. Het instrument dat SALLY hiervoor inzet is moderne dans: kijken naar dans, praten over dans én vooral ook zelf dansen.

Werkzaam in de volgende projecten:

  • Dansparels
  • Dance-ID
  • Skyline
  • WOEST
  • Vreemde eend
  • Dansje Taal

Dansje taal

Dansje Taal is een dans- en taalprogramma voor het primair onderwijs. Onderzoek bewijst dat bewegen en leren elkaar versterken. Al bewegend doen kinderen sneller nieuwe ervaringen en kennis op. Hoe leuk is het dan om dansend een nieuwe taal te leren! Met Dansje Taal bundelt SALLY de kracht van dans met het aanleren van taal. In de eigen klas leren kinderen via beweging woorden, getallen en klanken in het Engels, Frans of Duits.

Categorie
Dans, Docent
Tags
Sally