Dansje Taal

Door dagelijks meer beweging in het onderwijs te integreren, pikken kinderen aangeboden leerstof beter op. De afwisseling tussen zittend leren en matig tot intensief bewegen in de klas wordt geprezen door internationale wetenschappers. Niet alleen omdat dit de fysieke gesteldheid van kinderen verbeterd, maar meer nog omdat fysieke activiteit onmiddellijk leidt tot activatie van het centraal zenuwstelsel. Met als gevolg dat kinderen met meer aandacht en dus taakgericht aan het werk zijn en hun cognitieve prestaties verbeteren (Best, 2010). Wanneer de leerstof gekoppeld is aan de beweging, neemt de leeropbrengst nog meer toe. Door het aanboren van motorische informatie, naast de visuele en auditieve informatie, beschikken de kinderen over een extra informatiebron die het leren stimuleert (Hartman, e.a. 2015).

Bovenstaande moedigt SALLY enorm aan, maar als actief pleitbezorger van meer dans in het onderwijs durven we hardop te stellen dat we de leeropbrengsten kunnen verhogen door verder te gaan dan beweging alleen. Dans is een combinatie van een fysieke actie en een cognitieve actie. Dansen is een complexe bezigheid, die veel hersengebieden tegelijkertijd aanspreekt. Het leren van een nieuwe taal door dans bevordert de taalontwikkeling op een plezierige manier.

 

Om een echte bijdrage te kunnen leveren aan het onderwijs en de actieve ontwikkelingen op het gebied van bewegend leren, heeft SALLY de afgelopen jaren hard gewerkt aan een nieuwe methode voor het basisonderwijs: Dansje Taal.

 

 

De publieksprijs voor innovatief talenonderwijs die SALLY ontving in 2018 is een mooie erkenning van de methode, maar belangrijker is dat kinderen zelf enthousiast zijn over deze manier van leren: “Zo vind ik leren wel leuk!” aldus een leerling uit groep 4. Maar SALLY wil meer, want voor veel kinderen in Nederland is de Nederlandse taal nog lastig om onder de knie te krijgen. Het vergroten van woordenschat is een stap in de goede richting, maar om de taal echt goed te beheersen dienen we te kijken naar spelling en grammatica.

Categorie
Docent